Tag Archives: พุทธทาส

เด็กๆ ยังไม่รู้ว่าพ่อแม่คืออะไร

78456149895

เด็กๆ ยังไม่รู้ว่าพ่อแม่คืออะไร

“เด็กๆควรจะรู้ว่าการทำให้พ่อแม่น้ำตาตกนั้น เป็นความเลวร้ายที่สุด เด็กที่มีการศึกษาสมัยใหม่ จะไม่เคยนึกอย่างนี้ เขาจะนึกแต่ว่าแม่เอาเงินมาให้มากๆ ให้เราเรียนเก่งๆ เท่านั้น เด็กมันจึงไม่รู้ว่าพ่อแม่คืออะไร”

คอลัมน์ คำพระ
พุทธทาส